top of page

Op deze pagina kunnen jullie de video's bekijken van de producten die geselecteerd zijn voor het ConnectAble project. De video's gaan allemaal over producten die de gemoedstoestand van personen met dementie (positief) kunnen beïnvloeden. Binnen dit project worden deze producten gebruikt en getest in verschillende woonzorgcentra in het ConnectAble living lab. 

De deelnemende woonzorgcentra krijgen een email met meer informatie en de gelegenheid om (samen met hun team) hun voorkeur door te geven. 

Uw Compaan

Uw Compaan

Compaan is een platform voor de zorg. Het Compaan Platform omvat 3 verschillende onderdelen waarbinnen gecommuniceerd kan worden en beheer plaats vindt. De Compaan tablet. De Compaan is aan de basis een tablet, speciaal ontwikkeld voor iedereen die nooit eerder met digitale technologie heeft gewerkt. Dankzij de eigen vormgeving en de herkenbare knoppen is de Compaan tablet bijzonder eenvoudig te bedienen. In tegenstelling tot een gewone computer of tablet biedt de Compaan mogelijkheden en technische ondersteuning die volledig aansluiten bij de behoeften en wensen van senioren én hun mantelzorg. De Partneromgeving. Het tweede onderdeel van ons platform, is de online omgeving voor de zorgprofessionals. Medewerkers ontvangen een eigen account om in te loggen op de Partneromgeving op een computer of tablet. In een sterk veranderende en gedigitaliseerde wereld bieden we een duurzame oplossing voor gepersonaliseerde zorg. De Compaan is de brug om de communicatie tussen zorgbedrijf en hulpbehoevenden te vergemakkelijken. En, waarbij zorgverleners efficiënt hun expertise en tijd kunnen besteden om zorgbehoevenden van dienst te kunnen blijven. Als derde onderdeel van het platform hebben we voor familie of andere contactpersonen het Familie Portaal. Dit is een besloten en beveiligde online omgeving, waarvoor familie uitgenodigd kan worden en van waaruit zij op een makkelijke en veilige manier met de Compaan gebruiker kunnen communiceren vanaf hun eigen computer, tablet of smartphone, waar ook ter wereld. Kortom, het Compaan Platform biedt een betaalbare en duurzame digitale oplossing, die zowel dient voor het zorgbedrijf als voor de zorgbehoevenden en zijn of haar mantelzorg.
Belevenistafel

Belevenistafel

De BelevenisTafel is er voor álle ouderen: van vitale senioren tot ouderen met ernstige geheugenproblematiek. Door het brede aanbod van interactieve social & serious games kan iedereen meedoen. Dit zorgt voor saamhorigheid en verbinding. Voor mensen met dementie biedt de BelevenisTafel een scala aan interactieve en stimulerende activiteiten. Deze activiteiten kunnen variëren van eenvoudige puzzels en spelletjes tot muzikale en visuele ervaringen. Het belangrijkste kenmerk van de tafel is dat het zich aanpast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van elke persoon. Dit maakt het mogelijk om een persoonlijke en betekenisvolle ervaring te creëren die aansluit bij de interesses en achtergrond van de persoon met dementie. Het gebruik van de BelevenisTafel kan tal van voordelen bieden voor mensen met dementie. Het kan helpen bij het verminderen van gevoelens van isolatie en verveling, en het stimuleren van sociale interactie en communicatie. Daarnaast kan het bijdragen aan het behoud van cognitieve vaardigheden en het versterken van het gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid. Voor zorgverleners en familieleden kan de BelevenisTafel ook een waardevol hulpmiddel zijn. Het kan hen ondersteunen bij het bieden van persoonsgerichte zorg en het bevorderen van een positieve en stimulerende omgeving voor mensen met dementie. In essentie is de BelevenisTafel meer dan alleen een stuk technologie; het is een instrument dat het potentieel heeft om het leven van mensen met dementie op een significante manier te verrijken en te verbeteren.
CRDL

CRDL

Menselijke verbinding blijven maken bij mensen met dementie. SOCIAAL ISOLEMENT DOORBREKEN Crdl is ontwikkeld als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en verbinding tot stand te brengen. Crdl creëert een vorm van gelijkwaardigheid waarbij iedere deelnemer de kans krijgt om op zijn eigen manier te genieten van de nabijheid en energie van de ander, los van cognitief vermogen. Crdl biedt ruimte voor een open, kwetsbare ontmoeting, van mens tot mens DE IMPACT Crdl maakt momenten van aanwezigheid mogelijk, waarop we verder kunnen kijken dan een handicap en moeiteloos contact kunnen maken met een andere persoon. Crdl draagt bij aan levenskwaliteit door ruimte te bieden aan een ontmoeting waarin eenieder zich gezien, gekoesterd en omarmd mag voelen. HET CRDL-MOMENT Het Crdl-moment begint zodra twee mensen ieder een hand op de geleidende sensoren leggen en elkaar daarna aanraken. Crdl herkent variaties in aanraking en vertaalt deze naar verschillende klanken. Crdl kan verschillende bedoelingen en betekenissen overbrengen. Grappig, diep, ontspannen of intiem… de intentie waarmee deelnemers elkaar aanraken creëert de ervaring van het moment. Crdl kan 1-op-1 of in een grotere groep worden gebruikt. DE GELUIDEN De 15 geluidsthema’s of klankverhalen van Crdl zijn zorgvuldig samengesteld om betekenisvolle herinneringen en emoties op te roepen. De belevingswerelden in geluid zorgen ervoor dat gebruikers volledig kunnen opgaan in het moment. Het is ook mogelijk om eigen geluiden aan Crdl toe te voegen.
bottom of page