top of page

Hoe kunt u bijdragen?

Er zijn twee manieren om een steentje bij te dragen aan dit project. 

1. Meedoen in de begeleidingsgroep van het project

2. Een product dat de gemoedstoestand van personen van dementie (positief) kan beïnvloeden aanmelden om getest te worden in woonzorgcentra.

Begeleidingsgroep

Momenteel zijn we op zoek naar zorgorganisaties, bedrijven met aanbod van (technologische) interactietools* en netwerkpartners die zich samen met ons in willen zetten om de positieve interactiemomenten tussen zorgverleners en personen met dementie te bevorderen.

*onder interactietool verstaan we (technologische) tools die de interactie met personen met dementie kunnen faciliteren. Denk hierbij aan slimme verlichting, videobeeld bellen, gebruik van tablets, interactieve spellen, snoezeltechnologie, sociale robots, etc

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van meedoen en wat we van u verwachten als u meedoet. 

still-life-business-roles-with-various-mechanism-pieces (1).jpg
side-view-man-touching-speakers (1).jpg
side-view-man-touching-speakers (1).jpg

Een product aanmelden

Wij zijn op zoek naar producten die ineen woonzorgcentrum ingezet kunnen worden om de gemoedstoestand van een persoon met dementie te verbeteren. Wat voor ene producten zijn dat? Dat kan heel breed gaan van slimme verlichting tot videobeeld bellen, gebruik van tablets, interactieve spellen, snoezeltechnologie, sociale robots, etc. Heeft uw bedrijf zo een product en wilt u dat het binnen het ConnectAble project getest gaat worden in een woonzorgcentrum? Klik dan hier voor meer informatie hoe u het product kunt opgeven. 

bottom of page