top of page

Uw product testen in woonzorgcentra

Wij zijn op zoek naar producten die in een woonzorgcentrum ingezet kunnen worden om de gemoedstoestand van een persoon met dementie te verbeteren. 

Heeft u / uw bedrijf een product:

  • bedoeld voor personen met dementie

  • dat de gemoedstoestand kan verbeteren

  • dat klaar is voor gebruik in woonzorgcentrum

  • dat beschikbaar is in April 2024 tot en met April 2025

Dan kunt u zich inschrijven en meedoen!

 

Wat zijn de voordelen van meedoen? Door deel te nemen aan dit project krijgt u:

  • Bekendheid van uw product via het netwerk en de website van het project

  • Ingang bij woonzorgcentra die uw product actief gaan gebruiken

  • Inzicht in hoe uw product ervaren wordt voor patiënten en zorgverleners

  • Inzicht in de mogelijke effecten van uw product op de gemoedstoestand van personen met dementie

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te doen moet u 2 dingen doen:

  1. Een online vragenlijst invullen over het product

  2. Een korte video van 3-5 min waarin u het product voorstelt. Vermeld hier zeker in hoe toepasbaar het product is voor personen met dementie die in een woonzorgcentrum verblijven en hoe het product een invloed kan hebben op de gemoedstoestand van personen met dementie. 

bottom of page