top of page

Begeleidingsgroep

Momenteel zijn we nog op zoek naar bedrijven en organisaties die onze begeleidingsgroep komen versterken. 

Maar wat houdt dat in? Op deze pagina vindt u alle informatie over de voordelen van meedoen in de begeleidingsgroep en wat er dan van u verwacht wordt. 

 

Alle deelnemers kunnen van de volgende voordelen genieten:

 • Betrokkenheid in een innovatief project

 • Eerste toegang tot resultaten

 • Inspraak en bijsturing​ in projectuitvoering

 • Netwerk (mix van organisaties) – nieuwe samenwerkingen – inzichten​

 • Zichtbaarheid van uw bedrijf of organisatie: via deze projectwebsite en diverse events

Verder zijn er nog specifieke voordelen voor bedrijven, zorgorganisaties en netwerkorganisaties. Hieronder vindt u alle informatie daarover. Ook kunt u bekijken wat van u verwacht wordt als u meedoet. 

toetsenbord

Bedrijven

​Voordelen specifiek voor bedrijven:

 • Als eerste toegang tot de Design for Dementia checklist om het eigen aanbod van (technologische) producten te toetsen op (1) participatief design (2) vereisten en (3) randvoorwaarden voor gebruik bij personen met dementie.

 • Coaching in het proces om (technologische) producten te optimaliseren op basis van de Design for Dementia Checklist.

 • Inzicht in het type producten die een positieve en negatieve effect hebben op de gemoedstoestand van personen met dementie.

 • Aanbod beter kunnen afstemmen of pivoteren op de noden van personen met dementie om op die manier eigen afzetmarkt te vergroten.

 • Mogelijkheid tot het uittesten van hun specifieke aanbod bij personen met dementie in een living lab setting.

 • Contact met zorgorganisaties.

Als u deelneemt verwachten wij:

 • Beschikbaar stellen van personeel voor:

  • Deelname aan 1 a 2 co-creatie sessies tijdens de ontwikkeling van de webapplicatie.

  • Deelname aan begeleidingsgroep (2x per jaar).

 • Overzicht aanleveren van het bestaande aanbod (technologische) producten die reeds gebruikt worden of mogelijks interessant zijn om te gaan gebruiken bij personen met dementie om de gemoedstoestand (positief) te beïnvloeden.

 • Engagement om zelf aan de slag te gaan om hun (technologische) producten af te toetsen en te optimaliseren op basis van de Design for Dementie Checklist (n=min 1).

 • Indien mogelijk beschikbaar stellen van (technologische) producten voor gebruik in living lab setting waar deze geïmplementeerd en getest gaan worden.

 • Bieden van (technische) ondersteuning indien uw (technologische) product in het living lab geïmplementeerd wordt.

 • Bijdrage: €1000/jaar*.

handen vasthouden

Zorgorganisaties

Deze voordelen zijn specifiek voor zorgorganisaties:

 • Empowerment van de zorgverlener om bestaande (technologische) producten in te zetten om een negatieve gemoedstoestand om te buigen naar een positieve(re) gemoedstoestand bij personen met dementie.

 • Mogelijkheid om met behulp van een webapplicatie de effecten van de ingezette (technologische) producten te evalueren.

 • Toegang tot het ConnectAble Werkboek met alle projectresultaten, welke inzicht geven in onder meer concrete handvaten om innovatie sneller, evidence based en efficiënt te introduceren binnen de eigen organisatie.

 • Inzetten op het bevorderen van de patiënt-zorgverlener interactie, hetgeen bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg en algemeen welbevinden van beide partijen.

 

Daarnaast is het voor woonzorgcentra ook mogelijk om een Living Lab Partner te worden. In dat geval krijgen een aantal van uw zorgverleners en patiënten de mogelijkheid om innovatieve producten gedurende 3 maanden uit te proberen en te testen.  Er wordt dan gemeten wat de gemoedstoestand van de patiënt is en of de ingezette producten hier effect hierop hebben. U wordt hierbij intensief begeleidt door de onderzoekers.

​Als u deelneemt verwachten wij:

 • Beschikbaar stellen van personeel voor:

  • Deelname aan ± 2 co-creatie sessies tijdens de ontwikkeling van de webapplicatie om de gemoedstoestand te meten.

  • Geven van feedback op geselecteerd (technologische) producten 

  • Deelname als klankbord om de haalbaarheid en werkbaarheid van de leverbaarheden in de praktijk te bewaken.

  • Deelname aan begeleidingsgroep (2x per jaar).

 • Bijdrage van €500/jaar*.

 

Als u als Living Lab Partner deelneemt komt daar nog bij:

 • Beschikbaar stellen van infrastructuur voor opzet en uitvoering living lab activiteiten.

 • Rekrutering en beschikbaar stellen van minimaal 2 personen met dementie en hun (hoofd)zorgverleners.

1603.m00.i104.n024.S.c12.136115477 People map. Communication and social networks map icon.

Netwerkpartners

Voordelen voor netwerkorganisaties zijn:

 • toegang tot de projectresultaten

 • mogelijkheid tot het delen van die informatie bij uw leden en partners

 • mogelijkheid om uw netwerk uit te breiden

Als u deelneemt verwachten wij:

 • een engagement tot disseminatie van de projectresultaten naar eindgebruikers en/of netwerk van organisaties. 

bottom of page