top of page

Maak kennis met ConnectAble

PXL Healthcare KBL14.jpg

In het project ConnectAble werken hogeschool UCLL, hogeschool PXL en LUCA school of arts samen. Binnen het project worden producten en technologieën ingezet tijdens probleemgedrag bij personen met dementie in woonzorgcentra. De effecten van deze producten op de gemoedstoestand van personen met dementie worden onderzocht alsook het effect van de producten op de werktevredenheid van zorgverleners. Tevens biedt dit project producenten handvatten om hun producten te optimaliseren voor de doelgroep personen met dementie.

ACHTERGROND INFORMATIE

De helft van de zorgverleners in woonzorgcentra (WZC) kreeg al ooit te maken met probleemgedrag bij personen met dementie (PmD). Aangezien het aantal PmD in de toekomst zal toenemen, wordt verondersteld dat dit fenomeen zich vaker en vaker zal voordoen. Vlaanderen en het Brusselse Gewest tellen momenteel zo’n 141.000 mensen met dementie. Dit aantal zal volgens prognoses meer dan verdubbelen tot 283.000 in 2070. Dementie gaat gepaard met beperkingen op somatisch, cognitief, functioneel en maatschappelijk vlak. Meer dan 90% van de PmD vertoont gemoedsveranderingen en bij 65% van hen is sprake van probleemgedrag. Alhoewel zorgverleners in WZC dit vaak beschouwen als ‘part of the job’ zorgt dit probleemgedrag voor stresserende zorgmomenten en leidt het tot verhoogde werkdruk, emotionele belasting en verminderde werktevredenheid. Anderzijds heeft het ook een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en het welbevinden van de PmD.


Vandaag de dag bestaan veel producten voor PmD die op dit probleemgedrag kunnen inspelen door in te spelen op de gemoedstoestand van de PmD, deze vinden nog te weinig hun weg naar de WZC in Vlaanderen.

Vanuit de WZC is de keuze om bepaalde producten aan te kopen vaak moeilijk omdat ze te weinig kennis hebben over de effectieve meerwaarde en toepassing ervan binnen hun werkcontext bij PmD. Tijdens gesprekken met producenten van producten voor PmD geven zij aan moeite te ondervinden met het bereiken van PmD en WZC om hun producten uitgebreid te testen. Er wordt daarom vaak beroep gedaan op de expertise en het netwerk (zorgorganisaties) van kennisinstellingen om hun producten evidence based te testen bij de kwetsbare doelgroep PmD. Echter ligt het bedrag voor contractonderzoek vaak te hoog, waardoor er naar andere samenwerkingsmogelijkheden moet worden gezocht.

Binnen dit TETRA project willen we de zorg en bedrijven samen brengen om zo het gebruik van producten om de gemoedstand van personen met dementie te verbeteren te faciliteren. 

Onderstaand figuur geeft de flow van het project weer waarbij er gestart wordt vanuit de 2 pijlers (zorg en bedrijven) welke samengebracht worden in de living labs. 

2022-09-14 figuur nieuwe opzet sept 2022.jpg

Op dit moment worden de producten getest in de woonzorgcentra tijdens living labs. 

bottom of page